Installation ผลงานการติดตั้ง

ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ภาพผลงานการติดตั้ง โรงงาน บ.นิปโป

มาดู แอร์โรงงาน บ.นิปโป แอร์VRV + ชุดภายในแบบผสม               บันไดข้ามท่อส่งความเย็น


ฟาร์ม คอล์ยร้อน (เยอะมาก)


ปรับแต่ง เก็บงาน ฟาร์มคอล์ยร้อน


ผลงานการติดแอร์ ผนัง Wall type


อีกจุด แอร์ ผนัง Wall type


แอร์ภายในแบบฝังฝ้าเพดาน


ชุดแอร์ภายในแบบตั้งพื้น Floor type


ชุดภายนอก คอล์ยร้อนเรียงแถว


ชุดภายนอก คอล์ยร้อนเรียงแถว (2)


ชุดภายนอก คอล์ยร้อน อีกจุด


ชุดภายนอก คอล์ยร้อน อีกมุมหนึ่ง