Knowledge ความรู้เรื่องแอร์

ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ความรู้เกี่ยวกับแอร์ ► น้ำยา R-410A คืออะไร

น้ำยา R-410A คืออะไร  


                      
หลายท่านคงมีคำถามเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ R410A ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับว่า
มันคืออะไรนะและมันมาจากไหนกัน ทำไมถึงต้องใช้อันนี้
ผมมีข้อมูลมาเฉลยข้อสงสัยของท่านทั้งหลายดังนี้

สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์เบอร์ R410a นั้นเป็นหนึ่งในสารทำความเย็นตระกูล
Hydro Fluoro Carbon (HFC) แต่จะมีข้อแตกต่างตรงที่สารทำความเย็นชนิด R410a
จะดีกว่าสารทำความเย็นชนิดอื่น ตรงที่ จะไม่ทำลายชั้นโอโซนซึ่งไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดี และมีความเสถียรของสัดส่วน ทำให้เกิดความนิยมมาก
ในแถบยุโรปนอกจากนี้ยังมีข้อดีคือ ใช้ปริมาณน้ำยาน้อยลงมาก มีแรงดันของน้ำยามากกว่า
น้ำยาแอร์เบอร์ R-22  อีกทั้งช่วยให้ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
และคุณภาพของเสียงของเครื่องปรับอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี จากทั้งหมดที่กล่าวมา
ทำให้น้ำยาแอร์ R410a มีลักษณะเด่นที่ชัดเจนดีกว่าสารทำความเย็นชนิดอื่นๆในปัจจุบัน
ที่ใช้แทนสารทำความเย็นชนิด R22 ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยและ
แถบเอเชียส่วนใหญ่ได้เริ่มมีการเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศ
จากเดิมที่เคยใช้คือสารทำความเย็น R 22 เปลี่ยนมาเป็นสารทำความเย็น R410a
ตามพีธีสารมอนทรีออลที่ต้องการลดการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับโลกและสิ่งแวดล้อม  เสนอให้มีการเปลี่ยนที่เครื่องปรับอากาศทุกแบรนด์
ต้องเปลี่ยนน้ำยามาใช้สารทำความเย็น R410a ก่อนปีค.ศ. 2020  ดังเช่น
ผู้ผลิตชั้นนำของตลาดแอร์บ้าน มิตซูอิเล็กทริค ซึ่งทำเฉพาะรุ่นพรีเมี่ยมระบบซิตี้มัลติ ซึ่งเป็นแอร์ 2 ระบบ
ทำความเย็นและความร้อนในเครื่องเดียวกัน ในขณะที่พานาโซนิค ก็เปลี่ยนน้ำยาแอร์จากR 22 มาใช้น้ำยาแอร์ R410a ในรุ่นอินเวอร์เตอร์แล้วเช่นกันครับ  แลเครื่องปรับอากาศยี่ห้ออื่นก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้น้ำยาแอร์ R410a บ้างเป็นบางรุ่นที่ส่งออกไปนอกประเทศ การเปลี่ยนมาใช้น้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็น R410a นั้น ต้องเปลี่ยนกันหลายอย่างหรือเรียกได้ว่าเปลี่ยนกันยกชุดครับ ตั้งแต่คอมเพรสเซอรแอร์ที่ต้องใช้สำหรับน้ำยาตัวนี้โดยเฉพาะ เครื่องมือในการแว็คน้ำยาเกจ์น้ำยาแอร์เบอร์ R410a  ก็ต้องมีการเปลี่ยนด้วยเช่นกัน เพราะน้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็น R410a  มีแรงดันมากกว่าน้ำยาแอร์ R-22 วาล์วน้ำยาจึงมีขนาดใหญ่ว่าและแน่นอนครับว่าไม่สามารถใช้เกจ์น้ำยา R-22 วัดแรงดัน หรือเติมน้ำแอร์ R410a ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการเกิดสภาวะโลกร้อนให้มากที่สุด เราก็ควรเปลี่ยนมาใช้น้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็น R410a เพื่อโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับ