Knowledge ความรู้เรื่องแอร์

ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ความรู้เกี่ยวกับแอร์ ► ค่า ERR คืออะไร

ค่า ERR คืออะไร  
                      
ค่า ERR ที่เราพบเห็น เมื่อเราทำการเลือกซื้อแอร์ จะระบุที่ฉลากประหยัดไฟ
หรือ ในเอกสารสเปคเครื่องปรับอากาศ

กระทรวงพลังงานซึ่งเป็นผู้ออกฉลากประหยัดไฟ ระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5 โดยที่เบอร์ 5
หมายถึงประหยัดไฟมากที่สุด คือมีอัตราการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency Ratio : EER) มากกว่า 11.0 หน่วย

  ค่า ERR อยู่ที่ "ประสิทธิภาพ" บนฉลากประหยัดไฟ

EER ย่อมาจาก Energy Efficiency Ratio
หรือ อัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศมีหน่วยเป็น BTU/W
คือค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ
ว่ามีประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในการทำความเย็นเป็นอย่างไร
ดังนั้นถ้าค่า EER เท่ากับ 10.5  ก็คือ (12000 Btu/1142.86 W) 
ถ้าค่า EER สูงนั้นแสดงว่าเครื่องปรับอากาศนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดีนั้นคือเครื่องปรับอากาศก็จะประหยัดไฟได้ดี 

โดยทั่วไปเครื่องปรับอากาศมักจะบอกขนาดเป็นบีทียูต่อชั่วโมง (Btu/hr.) 
แต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะเรียกสั้นๆ ว่าบีทียู Btu เป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า British Thermal Units
"ความหมายของ  1  บีทียู ก็คือ ปริมาณความร้อนที่เพิ่มอุณหภูมิของน้ำ 1 ปอนด์ (0.45  กิโลกรัม)
อุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์  (0.56 องศาเซลเซียส)ในเวลา 1 ชั่วโมง"
1  บีทียู  =   1,055  จูล
หน่วย  12,000  บีทียู/ชั่วโมง มักจะเรียกว่า 1 ตันทำความเย็น ซึ่งจะหมายถึงว่าปริมาณความร้อนที่สามารถ
ละลายน้ำแข็งหนัก 1 ตันให้ละลายเป็นน้ำได้หมดในเวลา 1 ชั่วโมง
โดยทั่วไป ในเนื้อที่  1 ตารางฟุต  ดึงความร้อนออกประมาณ  30  บีทียู 
ดังนั้นเนื้อที่ประมาณ  2000  ตารางฟุต  (185.5  ตารางเมตร) 
ต้องใช้เครื่องปรับอากาศขนาด  60,000  บีทียูหรือขนาด 5 ตันทำความเย็น
อย่างไรก็ตามเป็นการคำนวณคร่าว ๆ  เพราะจะต้องรวมของที่อยู่ในห้อง จำนวนคน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น