Knowledge ความรู้เรื่องแอร์

ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ความรู้เกี่ยวกับแอร์ ► ระบบ INVERTER คืออะไร

แอร์ เครื่องปรับอากาศ ระบบ INVERTER คืออะไร  


                      

ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือ เทคโนโลยีล่าสุดของระบบปรับอากาศ ซึ่งจะทำงานจ่ายแปลงกระแสไฟฟ้า
ในเครื่องปรับอากาศช่วยควบคุมความเร็วรอบ ควบคุมกำลังไฟฟ้า และมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Motor Compressor)
ปรับเปลี่ยนการทำงานของกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์และคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิที่ได้ตั้งไว้
ภายในห้องล่วงหน้าตลอดเวลา ช่วยประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
คอมเพรสเซอร์ชนิดโรตารี่ (Rotary Compressor) แบบทั่วไปคือ ติด-ดับ 
(การควบคุมความเย็นเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเทอร์โมสตัท (Thermo Stat)
ในการควบคุมอุณหภูมิและกำหนดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ตามอุณหภูมิที่ได้กำหนดค่าจากผู้ใช้ไว้
เมื่ออุณหภูมิได้ถึงจุดที่ตั้งไว้ เครื่องจะตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ซึ่งจะทำให้เครื่องปรับอากาศ
ทำงานหนัก ใช้กระแสไฟฟ้ามากและใช้พลังงานสูงในการทำอุณหภูมิให้ได้ตามที่ตั้งไว้)

นอกจากนี้ ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ยังช่วยทำให้ผู้อยู่ในห้องปรับอากาศได้รับความสะดวกสบาย
ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้การทำงานของ
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ถึงอุณหภูมิที่ต้องการได้รวดเร็ว เพราะออกแบบมาให้ปรับ
การทำงานและออกแบบให้คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทำงานอย่างต่อเนื่อง รักษาความสะดวกสบาย
ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป
เทคโนโลยีแบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) นี้ช่วยประหยัดมากกว่าและยังมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
และทำงานเงียบกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไป อุณหภูมิที่คงที่ เงียบ มีเสถียรภาพ
ช่วยให้เข้าถึงอุณหภูมิที่ต้องการรวดเร็วกว่าเครื่องปรับอากาศธรรมดา
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) มีการออกแบบให้เครื่องหน่วยภายนอก (Condensing Unit)
ทำงานได้รวดเร็วเหมาะสมจึงช่วยให้การทำงานของหน่วยภายใน (Fancoil Unit)
มีประสิทธิภาพสูงกว่าถึง 30% ลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากการใช้เทคโนโลยีและการทำงานของอุปกรณ์ที่ปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้ได้การทำงานที่เหมาะสมกับการตั้งอุณหภูมิ และประหยัดไฟได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไป
ภายในช่วงการทำงานจากสูงสุดไปต่ำสุด นอกจากนั้นการทำงานของเครื่องปรับอากาศยังช่วยให้สอดคล้องกับการใช้งาน
และการทำงาน โดยมีปัจจัยจากอุณหภูมิห้องและจำนวนคนภายในห้องปรับอากาศ
โดยการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์(Compressor) โดยการรักษาประสิทธิภาพ
ช่วงความเร็วต่ำถึงความเร็วสูง และการออกแบบพิเศษ ให้การทำงานของมอเตอร์แบบ DC
ตรงกับการทำงานที่เป็นส่วนของการโหลด (Load) คือการเปิด-ปิด ของเครื่องปรับอากาศรูปเปรียบเทียบการทำงานแบบINVERTER กับ ระบบเก่า


ข้อได้เปรียบ ของแอร์ระบบ INVERTER
1. อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ลดลง 30-50%
2. ลดเวลาในการทำอุณหภูมิขณะเริ่ม (เย็นเร็ว) 30%
3. ทำงานเงียบกว่า ไม่มีเสียงดังจากการเปิด-ปิดของตัวชุดภายนอก
4. การควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ดีกว่า ต่างกับแอร์ธรรมดา ซึ่งจะเย็นวูบ เดี๋ยวเย็น เดี๋ยวร้อน ตามการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งหากอากาศภายนอกร้อนมากเช่นปัจจุบัน จะรู้สึกถึงการแกว่งตัวของอุณหภูมิชัดเจนมาก ในขณะที่แอร์อินเวอร์เตอร์จะคงที่
5. ทนทานกว่า เพราะ คอมเพรสเซอร์ ไม่ต้องทำงานเต็มกำลัง แต่ทำงานตามโหลด