Product สินค้า

ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก สินค้า: ไดกิ้น เครื่องปรับอากาศ ติดเพดาน ฝ้า ceiling sky air type

เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น  แบบแอร์ติดเพดาน Sky air Type
                      
 

CEILING TYPE
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิดแขวนฝ้า

►  มีขนาด 13,600 - 56,000 BTU

CEILING Type Inverter R410A
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิดแขวนฝ้า
►  น้ำยาแอร์ R410A มีประสิทธิภาพสูง

►  ระบบอินเวอร์ทเตอร์ (Inverter) ประหยัดไฟ

►  มีขนาด 30,000 - 45,400 BTU

Cassette Type R410A INVERTER FCQ
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิดฝังฝ้า
►  น้ำยาแอร์ R410A มีประสิทธิภาพสูง

►  ระบบอินเวอร์ทเตอร์ (Inverter) ประหยัดไฟ

►  มีขนาด 30,000 - 48,000 BTU

Cassette Type R410A FCNQ
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิดฝังฝ้า
►  น้ำยาแอร์ R410A มีประสิทธิภาพสูง

►  มีขนาด 13,600 - 48,000 BTU

Super Cassette Type R22
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิดฝังฝ้า
►  น้ำยาแอร์ R22

►  มีขนาด 18,000 - 48,000 BTU

TWIN Cassette Type
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิดฝังฝ้า


DUCT Type Inverter R410A
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิด ท่อลม (Duct type)
►  น้ำยาแอร์ R410A มีประสิทธิภาพสูง

►  ระบบอินเวอร์ทเตอร์ (Inverter) ประหยัดไฟ

►  มีขนาด 30,000 - 48,000 BTU

DUCT Type  R410A
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิด ท่อลม (Duct type)
►  น้ำยาแอร์ R410A มีประสิทธิภาพสูง

►  มีขนาด 30,000 - 48,000 BTU

 
DUCT Type Low Static Pressure
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิด ท่อลม (Duct type)
►  น้ำยาแอร์ R22 

►  ขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
►  มีขนาด 13,000 - 48,000 BTU

DUCT Type Middle Static Pressure
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิด ท่อลม (Duct type)
►  น้ำยาแอร์ R22

►  มีขนาด 30,000 - 56,000 BTU

DUCT Type High Static Pressure
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิด ท่อลม (Duct type)
►  น้ำยาแอร์ R22

►  มีขนาด 50,000 - 200,000 BTU

DUCT Type High Static Pressure
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิด ท่อลม (Duct type)
►  น้ำยาแอร์ R410A

►  มีขนาด 50,000 - 200,000 BTU

DUCT Type HIGH Static Pressure
►  แอร์แบบติดเพดาน ชนิด ท่อลม (Duct type)
►  น้ำยาแอร์ R22

►  กำลังสูง มีขนาด 250,000 - 600,000 BTU