Product สินค้า

ท่านกำลังอยู่ที่ หน้าแรก ไดกิ้น เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งพื้น Floor type

เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น แบบแอร์ตั้งพื้น Floor Type
                      
 

Floor Type R22
►  แอร์แบบตู้ ชนิดตั้งพื้น
►  น้ำยาแอร์ R22

►  มีขนาด 50,000 - 200,000 BTU

Floor Type R410A
►  แอร์แบบตู้ ชนิดตั้งพื้น
►  น้ำยาแอร์ R410A มีประสิทธิภาพสูง

►  มีขนาด 50,000 - 200,000 BTU